Skip to content
Acolliments

Acolliments

  A Catalunya hi ha molts infants que, per diferents circumstàncies i de forma temporal, no poden créixer amb la seva família.

  L’ acolliment familiar ofereix l’oportunitat a un infant de conviure amb unes noves referències familiars saludables i estables que li permetin desenvolupar-se de manera integral. És una mesura de protecció mitjançant la qual un infant en situació de desemparament, sota les funcions tutelars de la DGAIA, és confiat a una família que fa possible el seu desenvolupament integral com a individu.

  La solidaritat i la generositat de les famílies acollidores permeten a l’infant viure en un ambient familiar i compartir un entorn afectiu i comunitari. 

  Els diferents tipus d’acolliments es duen a terme quan s’estableix que la família nuclear i la família extensa no es poden fer càrrec de l’infant. Aquest recurs pretén oferir afectivitat, seguretat i referències estables en un entorn més individualitzat per afavorir-ne el seu creixement personal.

  Les diferents mesures d'acolliments familiars són:

  Urgència i diagnòstic

  Aquesta mesura, que l’acorda l’organisme competent, té com a finalitat l’acolliment mitjançant una família acollidora, mentre l’equip tècnic competent fa l’estudi diagnòstic i proposa la mesura més adequada en interès de l’infant.

  Simple

  L’acolliment familiar simple s’acorda quan l’estudi i avaluació de la situació de l’infant o adolescent fa preveure que el desemparament serà transitori.

  Permanent

  L’acolliment familiar permanent s’ha d’acordar quan es preveu que el desemparament serà definitiu i no es considera més favorable per a l’interès de l’infant o adolescent, o no és possible, l’acolliment preadoptiu o la constitució de la tutela ordinària.

  UCAE

  L’acolliment familiar en unitat convivencial d’acció educativa (UCAE) és una mesura de protecció per mitjà de la qual un infant o adolescent s’integra en un nucli familiar, format per una o més persones, en el qual almenys un dels seus titulars està especialment qualificat per raó de la seva titulació, formació i experiència en l’àmbit de la infància i l’adolescència.

  Acolliments de cap de setmana i vacances

  L’òrgan administratiu competent pot autoritzar l’estada d’un infant més gran de nou anys o un adolescent, durant els caps de setmana o el període de vacances, amb una persona o família col·laboradora. Excepcionalment, també pot acordar l’estada en família col·laboradora per als infants de menys de nou anys en els supòsits que estableixi l’òrgan administratiu competent en protecció de la infància i l’adolescència, d’acord amb l’interès superior de l’infant o adolescent.

  Urgència i diagnòstic

  Aquesta mesura, que l’acorda l’organisme competent, té com a finalitat l’acolliment mitjançant una família acollidora, mentre l’equip tècnic competent fa l’estudi diagnòstic i proposa la mesura més adequada en interès de l’infant.

  Simple

  L’acolliment familiar simple s’acorda quan l’estudi i avaluació de la situació de l’infant o adolescent fa preveure que el desemparament serà transitori.

  Permanent

  L’acolliment familiar permanent s’ha d’acordar quan es preveu que el desemparament serà definitiu i no es considera més favorable per a l’interès de l’infant o adolescent, o no és possible, l’acolliment preadoptiu o la constitució de la tutela ordinària.

  UCAE

  L’acolliment familiar en unitat convivencial d’acció educativa (UCAE) és una mesura de protecció per mitjà de la qual un infant o adolescent s’integra en un nucli familiar, format per una o més persones, en el qual almenys un dels seus titulars està especialment qualificat per raó de la seva titulació, formació i experiència en l’àmbit de la infància i l’adolescència.

  Acolliments de cap de setmana i vacances

  L’òrgan administratiu competent pot autoritzar l’estada d’un infant més gran de nou anys o un adolescent, durant els caps de setmana o el període de vacances, amb una persona o família col·laboradora. Excepcionalment, també pot acordar l’estada en família col·laboradora per als infants de menys de nou anys en els supòsits que estableixi l’òrgan administratiu competent en protecció de la infància i l’adolescència, d’acord amb l’interès superior de l’infant o adolescent.

  Per a més informació sobre l'acolliment

  et deixem l’enllaç del Decret 63/2022, de 5 d’abril, dels drets i deures dels infants i els adolescents en el sistema de protecció, i
  del procediment i les mesures de protecció a la infància i l’adolescència.

  Preguntes freqüents

  Després de la validació com a família acollidora, cal esperar a que arribi una assignació adient al perfil de la família. No hi ha un temps estipulat.

  Sí, sempre que el nucli familiar garanteixi una atenció a l’infant adequada.

  Durant tot l’acolliment, les famílies i els infants disposen d’un tècnic/a referent i un tècnic/a correferent per a garantir un seguiment satisfactori.

  En tens més dubtes?

  Cel Obert té experiència en el món de l’acolliment familiar des del 2008. Truca’ns sense compromís i informa-te’n.