Skip to content

L'entitat Cel Obert

com a Institució Col·laboradora d’Integració Familiar (ICIF) duu a terme, a través del Servei d’Acolliments Familiars (SAF), totes les funcions encomanades per l’ICAA en referència a l’acolliment des de l’any 2008, moment en què s’inicia el Servei.

L'entitat neix

de la unió de diferents professionals dedicats, durant anys, a la intervenció amb infants i adolescents en risc social i amb dificultats familiars. Aquestes circumstàncies han permès tenir una visió àmplia de la institucionalització dels infants i de les conseqüències en el seu desenvolupament integral.

Les funcions encomanades estan orientades a la integració dels infants i dels adolescents en família aliena, sota les diferents modalitats d’acolliment que estableix la Llei 14/2010, del 27 de maig, dels drets i les oportunitats en la infància i l’adolescència i el Decret 63/2022, de 5 d’abril, dels drets i deures dels infants i els adolescents en el sistema de protecció, i del procediment i les mesures de protecció a la infància i l’adolescència.

El personal directiu de l’Entitat no percep cap retribució econòmica en raó del seu càrrec.

Equip tècnic multidisciplinari de psicòlegs/gues, treballadors/es i educadors/es socials.

L’Asociació Cel Obert està reconeguda com a Institució Col·laboradora d’Integració Familiar per la Generalitat de Catalunya.

Empresa que ens assessora i guia en el compliment de les normatives en protecció de dades.

Auditada per SPG Certificación en Serveis de valoració i seguiment de les famílies i infants en l’àmbit de col·laboració i acolliment

Certificat núm. Q140401