Skip to content
Atenció Psicològica

Atenció Psicològica

  Cel Obert ofereix

  Un servei d’ajut psicològic, especialment orientat a temes familiars en general, així com d’infància i adolescència en particular.

  La nostra entitat disposa d’un grup de psicòlegs/gues especialitzats.

  PSICOTERÀPIA

  EMDR

  REPROCESSAMENT A TRAVÉS DE L’ESTIMULACIÓ 

  CEREBRAL BILATERAL

  EMDR són les sigles de dessensibilització i reprocessament a través dels moviments oculars. Es tracta d’un abordatge psicoterapèutic en el tractament de diverses dificultats emocionals, causades per experiències vitals viscudes com a traumàtiques.