Skip to content
Atenció psicològica a persones amb diversitat funcional intel·lectual

Atenció psicològica a persones amb diversitat funcional intel·lectual

    La discapacitat intel·lectual

    És la limitació del funcionament intel·lectual, és a dir, quan existeixen dificultats per comprendre o raonar. És una limitació de la conducta adaptativa en temes com els conceptes, les relacions socials o pràctiques, que apareixen abans dels 22 anys d’edat.

    Cel Obert proporciona suport  i atenció psicològica a les persones amb discapacitat intel·lectual. També atén els seus familiars o professionals que ho puguin necessitar.

    La nostra orientació està basada en la potenciació de les capacitats personals, professionals i intel·lectuals dels afectats, la qual permet una millor integració social i facilita les relacions familiars i personals.