Skip to content
Avís legal

Avís legal

  1. INFORMACIÓ CORPORATIVA

En compliment de la Llei 34/2002, d’11 de juliol, de serveis de la societat de la informació i de comerç electrònic, ASSOCIACIÓ D’AJUDA SOCIAL CEL OBERT, en endavant, CEL OBERT, informa que es titular del lloc web: https://www.cel-obert.org. D’acord amb l’exigència de l’article 10 de la mencionada llei, notifica les següents dades: NIF/CIF: G62723259, Registre d’Associacions de la Generalitat de Catalunya amb el núm. 25409 i Registre d’Entitats, Serveis i Establiments Socials amb els números S06240 i E04008, i domicili social: AV. MERIDIANA, 354, 11è A – 08027 BARCELONA, BARCELONA. L’adreça de correu electrònic de contacte amb l’empresa és: celobert@cel-obert.org.   

  1. USUARI I RÈGIM DE RESPONSABILITATS

La navegació per accés o ús de la pàgina web i tots els subdominis i directoris inclosos sota el mateix domini, així com els serveis o continguts que a través seu es puguin obtenir i tots els portals de domini propi sota titularitat de CEL OBERT, atorga la Condició d’Usuari, per la qual s’accepten, en navegar per la pàgina web de CEL OBERT, totes les condicions d’ús que s’estableixen sense perjudicar l’aplicació de la corresponent normativa de compliment legal obligat segons el cas.        

Per això, si les consideracions detallades en aquest avís legal no són de la seva conformitat, preguem no faci ús del portal, ja que qualsevol ús que faci del mateix o els serveis i continguts en ell inclosos implicarà l’acceptació dels termes legals recollits en aquest text.

La pàgina web de CEL OBERT proporciona una gran diversitat d’informació, serveis i dades. L’usuari assumeix la responsabilitat en l’ús correcte dels llocs web. Aquesta responsabilitat s’estendrà a: La veracitat i licitud de les informacions aportades per l’usuari als formularis de registre i contacte de CEL OBERT, per accedir a determinats continguts o serveis oferts per la web.

L’ús de la informació, serveis i dades ofertes per, CEL OBERT no aniran contra les disposicions d’aquestes clàusules, la Llei, la moral, els bons costums o l’ordre públic que puguin suposar lesió dels drets de tercers o del funcionament dels llocs web. A aquest efecte, l’Usuari s’abstindrà d’utilitzar qualsevol dels continguts amb finalitats il·lícites i prohibides en aquest text, lesius dels drets i interessos de tercers, o que de qualsevol manera puguin danyar, inutilitzar, sobrecarregar, deteriorar o impedir-ne la utilització normal dels continguts, d’altres usuaris o de qualsevol usuari d’Internet (maquinari i programari).

Els usuaris respondran dels danys i perjudicis de tota naturalesa que l’entitat propietària del web pugui patir, directament o indirectament, com a conseqüència d’incompliment de qualsevol de les obligacions derivades de l’ús del web i d’aquesta política de privadesa.

En particular, i a títol merament indicatiu i no exhaustiu, l’Usuari es compromet a no transmetre, difondre o posar a disposició de tercers informacions, dades, continguts, missatges, gràfics, dibuixos, fitxers de so i/o imatge, fotografies d’aquesta web.