Skip to content
Peritatges Psicològics

Peritatges Psicològics

    Formen part de la psicologia forense

    Aquesta disciplina respon a les preguntes de la justícia. Té com a objecte l’estudi i l’avaluació del comportament dels actors jurídics en l’àmbit del dret, la llei i la justícia; a més, assessora tècnicament el sistema judicial i hi col·labora. Aquests peritatges es poden realitzar dins de l’àmbit civil, penal o social.