Skip to content
Altres Serveis

Altres Serveis

  Des de l’entitat Cel Obert comptem amb professionals formats en diferents disciplines per oferir altres serveis complementaris a la nostra activitat.

  Atenció psicològica

  A famílies, infants, adolescents i a persones amb diversitat funcional intel·lectual.  

  Peritatges psicològics

  Estudi i avaluació dels comportaments dels actors jurídics en l’àmbit judicial.

  Mediació

  Assessorament i mediació per a resoldre conflictes en l’àmbit familiar.  

  Postadopció

  Assessorament i orientació psicològica per a famílies adoptives.