POST-ADOPCIÓ

SERVEI D’ATENCIÓ POSTADOPTIVA FAMILIAR

El Servei d’Atenció Postadoptiva Familiar a CEL OBERT sorgeix a partir del compromís amb totes les famílies que durant el seu procés adoptiu, han confiant amb el nostre criteri tècnic i ens han requerit acompanyament professional i humà.

El servei ofereix l’assessorament i la orientació psicològica, emocional i educativa a aquelles famílies adoptives que reclamen suport i ajuda al llarg del seu recorregut familiar adoptiu, principalment a l’hora d’encarar la criança i l’educació dels fills/es adoptats/des, considerant la complexitat en la relació i en la vinculació paterno/materno-filial en les famílies adoptives.

El Servei d’Atenció Postadoptiva Familiar a CEL OBERT el forma un equip de professionals interdisciplinari amb una àmplia trajectòria i bagatge en el camp de la infància i l’adolescència, així com amb les famílies adoptives.

En aquest servei utilitcem, d’entre altres, la terapia EMDR. L’aplicació d’aquest treball amb infants adoptats o en situació d’acolliment familiar permet plantejar una teràpia acotada en el temps i amb un elevat nivell d’efectivitat. Especialment adequat pel tractament i superació de les situacions traumàtiques viscudes en la infància, permet desbloquejos emocionals de vegades molt aferrats a la persona. Recolzem aquest treball d’estimulació cerebral amb un enfoc sistèmic, oferint estratègies a la família que reforcen l’acompanyament a l’infant  i l’efectivitat de la teràpia.