Skip to content
Mediació

Mediació

    La nostra orientació de treball es basa a

    abordar els conflictes de manera que es pugui evitar la via judicial, la qual cosa comporta un estalvi econòmic i de temps a l’hora de solucionar les discrepàncies.

    Pretenem arribar a un consens de manera que cap de les parts percep l’acord final com una pèrdua o un perjudici per als seus interessos.

    Cel Obert ofereix els seus serveis d’assessorament i mediació per resoldre conflictes que puguin generar-se en l’àmbit familiar, conflictes paternofilials, de parella o d’entorn familiar.