SERVEI DE MEDIACIÓ

La nostra orientació de treball es basa en abordar els conflictes de manera que es pugui evitar la via judicial, la qual cosa comporta un estalvi econòmic i de temps per solucionar les discrepàncies.

Pretenem arribar a un consens de manera que cap de les parts percebeix l’acord final com una pèrdua o un perjudici pels seus interessos.

MEDIACIÓ FAMILIAR

Cel Obert ofereix els seus serveis d’assessorament i mediació per solventar conflictes que puguin generar-se en l’àmbit familiar, conflictes paterno-filials, de parella o d’entorn familiar.