Servei d’atenció precoç per a nens i nenes de 0 a 6 anys

Què és l’atenció precoç?

Baby beim Spielen mit WürfelnÉs la intervenció especialitzada que s’adreça a aquells infants que, durant els 6 primers anys de vida, presenten algun trastorn en el seu desenvolupament (motriu, sensorial, cognitiu, comunicació, etc.) o bé es troben en situació de risc de patir-lo, amb la intenció d’eliminar o disminuir el seus efectes, a través d’un tractament adequat a les seves necessitats i un suport a nivell familiar i/o escolar.