SERVEI D’ATENCIÓ A PERSONES AMB DISCAPACITAT INTELECTUAL

  • Cel Obert ha incorporat als seus serveis l’atenció i suport a les persones amb algun tipus de discapacitat intelectual.
  • Tanmateix forma part d’aquest Servei l’assessorament i atenció als familiars, professionals i, en general, a les persones que tinguin al seu càrrec algun/a afectat/ada per aquest tipus de discapacitat.
  • La nostra orientació està basada en la potenciació de les capacitats personals, professionals i intel•lectuals dels afectats, que permetin una millor integració social i facilitin les relacions familiars i personals.