K MASCARILLA col·labora amb la seguretat dels infants i les famílies d’acollida

És la manera que te K MASCARILLA, no només de col·laborar en la lluita contra el coronavirus, fabricant mascaretes per a la seva protecció, sinó també d’anar més enllà en el marc del compromís social destinant el 10% de la seva producció a col:laborar amb la nostra Entitat
Celobert distribuirà entre les nostres famílies, les mascaretes que ens siguin facilitades, tant pels infants acollits com per a les pròpies famílies.

Podeu col·laborar, adquirint aquestes mascaretes visitant la pàgina webb: https://kdemaskarilla.com/