Celobert participa en les sesions divulgatives de l’Acolliment

Amb la voluntat de donar a conèixer que és l’Acolliment Familiar dels infants, Celobert participa en les sessions que a tal finalitat s’organitzen en els espais assenyalats.